نشست گروه هفت و امضای توافقنامه ده ساله میان امریکا و اوکراین

نشست گروه هفت و امضای توافقنامه امنیتی ده ساله میان آمریکا و اوکراین در حاشیه این نشست بردیا افشین از محل برگزاری این نشست گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵