مرضیه حسینی، از مقر وزارت خارجه در مورد نکات عمده سخنرانی‌ها و نتایج نشست گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸