گرفتاری حمله‌کنندگان به یک کلیسا در ترکیه - نرگس هورخش، از استانبول گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹