ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان-گفت‌وگو با شفیق همدرد، کارشناس سیاسی

ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان گفت‌وگو با شفیق همدرد، کارشناس سیاسی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱