صنعت تنورسازی و ترس زوال آن - شبنم دوران، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۴