ارسال کمک‌های روسیه به کابل - علی کاظمی، از مسکو جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴