ورزشکاران ولایت غور برای حفظ منار جام، حرکت‌های قدرتی و نمایشی انجام دادند

صحبت‌های ورزشکاران ورزشکاران ولایت غور

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲