افتتاح معبد بزرگ در منطقه مسلمانان در هند - گزارشی از میر عبدالله میری

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸