اعتراض به تبعیض جنسیتی طالبان - جزئیات بیشتر از ادریس جویا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۸