جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل - مریم رحمتی، از نیویارک جزییات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷