تنش‌های سیاسی بین افغانستان و پاکستان - منیر احمدی، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸