آخرین جزئیات از آزادی گروگان‌ها و زندانیان دو طرف جنگ - بابک اسحاقی، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷