بی‌میلی امریکا برای حمایت مخالفان طالبان- الیاس منصور جزییات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۱۳