جمع‌آوری زکات از سوی طالبان در هلمند-گفت‌وگو با عبدالمومن ضیا بدخش، کارشناس

جمع‌آوری زکات از سوی طالبان در هلمند-گفت‌وگو با عبدالمومن ضیا بدخش، کارشناس

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹