برگزاری عید قربان با رقص و موسیقی در شهر باستانی کاشغر چین

برگزاری عید قربان با رقص و موسیقی مردم کاشغر در چین، عید را برای هشت روز و به سنت فرهنگی متفاوتی تجلیل می‌کنند. رضا محمدی، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰