داعش مسئول حمله تروریستی در کرمان-گفت‌وگو با اجمال سهیل، کارشناس مسایل مبارزه با تروریزم

داعش مسئولیت حمله تروریستی در کرمان را بر عهده گرفت گفت‌وگو با اجمال سهیل، کارشناس مسایل مبارزه با تروریزم

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵