رهبر طالبان، جنگ و جهاد در پاکستان حرام است - حمید فهیم، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶