چهارمین سفر بلینکن به اسراییل، از آغاز جنگ‌ها میان اسراییل وحماس - صدف امیری،گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰