کنفرانس بررسی رفتارهای طالبان در هامبورگ جزئیات بیشتر در گزارشی از ادریس جویا

کنفرانس بررسی رفتارهای طالبان در هامبورگ جزئیات بیشتر در گزارشی از ادریس جویا، افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲