رد گزارش سیگار از سوی مقامات وزارت خارجه امریکا - صدف امیری، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۲۶