پاسخ طالبان به فشارهای جهانی-گفت‌وگو با فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر

پاسخ طالبان به فشارهای جهانی گفت‌وگو با فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲