پسر رئیس‌جمهور امریکا در پرونده مربوط به اسلحه در دادگاه گناهکار شناخته شد

پسر رئیس‌جمهور امریکا در پرونده مربوط به اسلحه در دادگاه گناهکار شناخته شد عارف یعقوبی با جزییات بیشتر:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳