حفر بی رویه چاه‌ها در ولایات-گزارشی از مرتضی رضایی، افغانستان اینترنشنال