کنایه‌ای طالبان به حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۱