هشدار از تشدید خشکسالی در افغانستان- صمصامه سیرت گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۱