پیش‌بینی گرمایش بیشتر زمین در سال ۲۰۲۴-اسما سرگند گزارش می‌دهد

پیش‌بینی گرمایش بیشتر زمین در سال ۲۰۲۴ اسما سرگند گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳