پایان نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان - عارف یعقوبی،از نیویارک گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷