اولین میزبانی طالبان از همسایگان در کابل - جزییات بیشتر در گفت‌وگو با تاج‌الدین سروش

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹