افزایش حملات بر هزاره‌ها وشیعیان در افغانستان - لیمه افشید، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴