ادعای پوشش سراسری خدمات صحی در افغانستان - گفت‌وگو با سردار محمد رحیمی

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۱