کاهش مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران-گفت‌وگو با محسن سازگارا

کاهش مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران گفت‌وگو با محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱