رجوع دختران محروم از آموزش به نقاشی - گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱