بررسی دلایل افزایش خشونت‌های مهاجرین افغان در آلمان

بررسی دلایل افزایش خشونت‌های مهاجرین افغان در آلمان، با عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳