پیش‌بینی رکود اقتصادی افغانستان - جزئیات بیشتر از صدف امیری، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳