حافظه ضعیف بایدن؛ دردسر دموکرات‌ها - پویا هاشمی، از واشنگتن، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱