دستگیری یک عضو ارشد گروه داعش از سوی سازمان اطلاعات ترکیه - فرزیا ثابتی، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲