قطع حمایت‌های ویژه پاکستان از طالبان گفت‌وگو با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات امنیتی

قطع حمایت‌های ویژه پاکستان از طالبان گفت‌وگو با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات امنیتی

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹