طالبان دکان‌های شهرک حیرتان را به رغم داشتن قباله شرعی تخریب می‌کنند

طالبان دکان‌های شهرک حیرتان را به رغم داشتن قباله شرعی تخریب می‌کنند توضیحات تاج‌الدین سروش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳