وضعیت فاجعه‌بار آواره‌گان گرسنه و تشنه فلسطینی - گفت‌وگو با شهرام خلدی

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲