آتش‌سوزی‌های ویرانگر و مرگ آفرین در تپه‌های وینا‌دل‌مار در شیلی - گزارشی از شراره سروری

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶