سه‌ روز آرام در غزه، آیا آتش‌بس ادامه خواهد یافت؟ - محسن ایزدی، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶