بررسی سوء استفاده طالبان از کمک‌های امریکا - عارف یعقوبی، جزییات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲