حمله به نمازگزاران شیعه در پلخمری - جزئیات بیشتر از عبدالحق عمری، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱