برگزاری تظاهرات جهانی علیه نسل‌کشی هزاره‌ها و آپارتاید جنسیتی - راضیه موسوی، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۳