انفجار در دیره اسماعیل‌خان پاکستان - گفت‌وگو با حسن خان، مسوول خیبر نیوز

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲