سخنرانی نماینده امارات متحده عربی، در مورد تصویب قطعنامه شورای امنیت

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸