رستوران ویژه بانوان در کابل

سمیرا محمدی، این رستوران را به هدف ایجاد زمینه شغلی برای دختران راه‌اندازی کرده است. شراره سروری، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹