کاهش کمک‌های شرکای بشردوستانه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ به افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۹