حمله ایران به اسرائیل - بابک اسحاقی، صدف امیری، و مصدق پارسا گزارش می‌دهند:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷