راب آرلیت در گفت‌وگو با وحیده پیکان می‌گوید پیروزی ترامپ ثبات را در خاورمیانه خواهند آورد.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰